(1)
Casassas i Simó, L.; Casassas i Ymbert, J. <i>L’Organització Territorial De l’administració Pública De Catalunya</i> : Resum De "La Proposta" (informe Lliurat a Al Diputació De Barcelona l’any 1994). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2010, 337-365.