(1)
Burgueño i Rivero, J. Projecte De Llei Presentat Per La Ponència De La Divisió Territorial Al Govern De La Generalitat De Catalunya (1934). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2010, 327-335.