(1)
Nadal i Piqué, F. Agrimensors a La província De Girona Durant La Segona Meitat Del Segle XIX. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2009, 452-464.