(1)
Tura i Camafreita, M.; Garcia Ramon, M. D. Presentació Del Llibre <i>Las Otras geografías</I>, De Joan Nogué I Joan Romero, a La Societat Catalana De Geografia (21 De Febrer De 2007). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 253-263.