(1)
, G. O. de G. Ramon Vinyeta I La Divulgació Del Nostre Entorn geogràfic. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2006, 261-262.