(1)
Zusman, P.; Riudor i Gorgas, L.; Luna Garcia, A.; Garcia Ramon, M. D. "Roda El món I Torna Al Born" : Geografies imaginàries Dels Viatgers Catalans Al Caire (1889-1934). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2006, 71-85.