(1)
, . . Memòria De Les Activitats De La Societat Catalana De Geografia (Institut d’Estudis Catalans) Corresponent Al Curs 2002-03. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2004, 243-250.