(1)
Rucabado i Franquesa, N. Sortida d’estudi a Les Terres De Ponent (dissabte, 8 d’abril De 2000). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2002, 329-334.