(1)
Baylina Ferré, M.; Garcia Ramon, M. D. De La Invisibilitat a l’agricultura ecològica: Dona I gènere Als Estudis Rurals. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2002, 27-55.