(1)
, I. d’Estudis C. S. C. Memòria De Les Activitats De La Societat Catalana De Geografia (filial De l’Institut d’Estudis Catalans) Corresponent Al Curs 1997-98. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 215-218.