(1)
Barella i Mir├│, A. Alguns Mapes Itineraris De Catalunya Del Segle XVIII I comen├žaments Del XIX. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2001, 5-36.