(1)
Nogué i Font, J.; Garcia Ramon, M. D. Vida I Obra De Pau Vila I Dinarés (1881-1980). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 31-44.