(1)
Barella i Miró, A. Una Interpretació De La Xarxa Fluvial Dels Mapes Primitius De Catalunya De l’escola Flamenco-Holandesa Del Segle XVII. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 9-32.