(1)
Moli Frigola, M. El Casal Barril I La Geografia De Palau Sacosta Als Segles XV I XVI. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 119-137.