(1)
, I. d’Estudis C. S. C. Acta De l’Assemblea General Ordinària De Socis De La Societat Catalana De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 253-254.