(1)
, . . Memòria De Les Activitats De La Societat Catalana De Geografia (filial De l’Institut d’Estudis Catalans) Corresponent Al Curs 1991-1992, El Curs De després Del Congrés. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 339-344.