(1)
Riba i Arderiu, O.; Casassas i Simó, L. Morfologia De La Rambla Barcelonina. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 9-27.