(1)
Oliveras i Samitier, J. La Geografia I La Renovació pedagògica a Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 61-70.