(1)
Moli Frigola, M. Història Dels Ponts De La Ciutat De Girona. La Reconstrucció Del Pont Major (1731-1763) I l’inici De La Urbanització De La Ciutat. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 31-59.