(1)
, . . Índex d’autors Del Volum VI (1991). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2010, 211-212.