(1)
Bachelard, M. Els Centres Comercials Integrats: Una tendència Recent De l’urbanisme Comercial Al Centre De La Ciutat. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 37-54.