(1)
Garcia Ramon, M. D. Exportació De Petroli I Desenvolupament econòmic. Una Tipologia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 53-63.