(1)
, . . Cap Al Primer Congrés Català De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 11-12.