(1)
, . . Sessió Setena : El Fenòmen Urbà. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 122-126.