(1)
, . . Sessió Quarta : Didàctica De La Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 107-112.