(1)
, . . Les Jornades a Les Nou Ciutats : Crònica De La Jornada De Treball a Manresa. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 61-62.