(1)
, . . Els Actes De l’Ajuntament De Barcelona. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 163-166.