(1)
Tort i Donada, J. Sobre El difícil compromís Del geògraf. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 195-197.