(1)
Garcia Ramon, M. D. Joan Vilà I Valentí I La Institucionalització De La Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 79-81.