(1)
, . . Memòria De Les Activitats De La Societat Catalana De Geografia (filial De l’Institut d’Estudis Catalans) Corresponent Al Curs 1989-1990, "La Diversitat Dels Paisatges, Dels emplaçament I De Les Activitats econòmiques". Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 107-110.