(1)
, . . Notes a l’article De Dolores Brandis (al Número 15 De "Treballs De La S. C. De G."). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 92-97.