(1)
Garcia i Balaguer, E. La Circulació, Els Transports I El Medi Ambient a Les Ciutats Mitjanes. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 39-47.