(1)
, . . Les Jornades Sobre La regionalització. La Sessió Inaugural : [Presentació]. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 13-14.