(1)
Majoral i Moliné, R.; Casassas i Simó, L. Les Primeres Jornades Catalano-Magiars De Planejament Regional I Urbà. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 73-75.