(1)
Nel·lo i Colom, O. Geografia, geògrafs I Publicacions geogràfiques a Hongria. Una Aproximació a La Geografia Hongaresa contemporània. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 9-21.