(1)
, . . Programa Del Curs 1988-1989 d’Aproximació a La Realitat geopolítica De Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 211.