(1)
, . . Activitats De La Societat C. De Geografia. Curs 1987/1988 : Dedicat a l’Anàlisi Comparativa De l’organització De l’espai Urbà. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 133.