(1)
Gonzàlez Masip, A. Notes Per a Una història Del Paisatge Al Priorat. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 55-67.