(1)
, . . Josep Iglésies I La Geografia Catalana (transcripció d’un vídeo). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 11-16.