(1)
, . . Directori Dels Socis De La Societat Catalana De Geografia El 31 De Desembre De 1986, Amb Indicació De La Respectiva Data d’ingrés. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 141-159.