(1)
, . . Cursos Patrocinats Per La CIRIT : Jacques Lévy a Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 137-138.