(1)
Tort i Donada, J. Consideracions Sobre La vigència pretèrita I Actual Del topònim Segarra. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 121-131.