(1)
Moli Frigola, M. La Ciutat Escolar Prat De La Riba. Cinquanta Anys De l’oblidada Utopia Somniadora De Ricard Giralt Casadesús. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 109-119.