(1)
Larrosa, M. De l’urbanisme a l’administració Local Del Territori. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 71-89.