(1)
Garcia Ramon, M. D. Influències Estrangeres I Innovació metodològica En La Geografia Espanyola, 1940-1985: El Paper De La Geografia Catalana. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 47-58.