(1)
Garcia i Balaguer, E. Distribució Dels Esdeveniments Culturals a Catalunya l’any 1985. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 23-46.