(1)
Casassas i Simó, L. De La Bibliografia més Recent De Josep Iglésies. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 15-22.