(1)
Jaumot i Bisbal, M. Notes Diverses : Els Senders De Gran Recorregut. El Projecte G. R. 11 Pirinenc. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 157-162.