(1)
Núñez Jiménez, A. De La Conferència Regional Sobre Països Mediterranis : Estat Actual De La Geografia a Cuba. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 149-152.