(1)
Olóndriz i Riera, I.; Llevadot i Vilà, M.; Mendizàbal i Riera, E. De Rural a urbà: Sant Joan Despí. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 77-87.